list

Umiejętność pisania listów to była kiedyś podstawowa umiejętność opanowywana w szkole podstawowej i w późniejszych etapach życia często wykorzystywana. Dzisiaj szkoła podstawowa także uczy jak się pisze list, ale pomimo opanowania tej umiejętności w tak wczesnym okresie życia wiele dzieci wykorzysta ją jedynie aby rozwiązać zadanie domowe czy napisać pracę na ocenę. Umiejętność pisania listu to jednak ważna umiejętność, może bowiem pojawić się, w życiu każdego człowieka potrzeba napisania listu, czy to prywatnego, czy- co bardziej prawdopodobne- urzędowego. To przekonanie graniczące z pewnością sprawia, że w szkole kładzie się na umiejętność pisania listu bardzo duży nacisk, z nadzieją że nie zostanie ona zapomniana.
List jest taką formą gramatyczną, którą można podzielić na dwa rodzaje. Wyróżnia się list prywatny, który charakteryzuje się luźniejszą formą. Taki list pisze się najczęściej do osoby prywatnej, a w dodatku takiej, którą znamy osobiście. Forma w jakiej zwracamy się w tego rodzaju listu do adresata to druga osoba liczby pojedynczej, czyli „ty”. W przypadku tworzenia listu prywatnego nie ma żelaznych zasad, których należy bezwzględnie przestrzegać. Ze względu na to, że forma jest luźniejsza nie trzeba pamiętać o obowiązkowych zwrotach, gdyż takowych nie ma. Warto jednak pamiętać, że list powinien być czytelny dla adresata. W dobrym smaku jest rozpoczęcie korespondencji od nagłówka. W nagłówku można napisać zwrot typu: droga, kochana, cześć, czy hej, jest to jak najbardziej dopuszczalne. Następnie warto przejść do grzecznościowego pytania o samopoczucie czy ostatnie wydarzenia z życia adresata. Takie postawienie sprawy sugeruje drugiej osobie, że zależy nam na informacji o jej stanie, o samopoczuciu, że się nią interesujemy, to bardzo grzeczne i miłe. Następnie przechodzimy do części merytorycznej listu, zawieramy w niej wszystko, o czym chcieliśmy napisać adresatowi. Na końcu należałoby napisać formę grzecznościową kończącą list, na przykład: do zobaczenia, hej, cześć, pozdrawiam i podpisać się.
Bardziej skomplikowaną formą jest list oficjalny. Zasady jak się pisze list oficjalny nie są takie same jak w poprzedniej formie, W tym przypadku trzeba przestrzegać kilku ważnych zasad, nie powinno się bowiem doprowadzić do sytuacji, w której adresat poczuje się urażony. W liście oficjalnym warto zaznaczyć datę jego sporządzenia. List oficjalny kierowany jest do osoby, której nie znamy, albo do takiej, która jest wyższa rangą. Taki list także zaczyna się od nagłówka, może on mieć formę: Szanowna Pani, Szanowny Panie X. Następnie należy przejść do części merytorycznej listu. List oficjalny powinien być napisany w szczególnej formie, nie powinien zawierać sformułowań języka potocznego czy wyrażeń gwarowych, nie powinien być napisany w luźnej formie. Kiedy zawrzemy w treści już wszystko, co chcieliśmy napisać, możemy przejść do zakończenia. Zakończenie musi być dostosowane nie tylko do adresata, ale i do treści. Może ono brzmieć: z wyrazami szacunku czy pozdrawiam.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here