Jak obliczyć metry kwadratowe

Do szkoły przestałeś chodzić już dawno temu. Cały stres związany z klasówkami, sprawdzianami, odpowiadaniem przy tablicy, niekończącymi się pracami domowymi już dawno za tobą. Większość wiedzy zdobytej w szkolnych ławach też już z głowy wyleciała, choć niektóre jej elementy w mniejszym bądź większym stopniu w codziennym życiu wykorzystujesz. Czasem jednak zdarzają się sytuacje, w których musimy nieco głębiej sięgnąć do umiejętności, z których na co dzień korzystamy rzadziej. Tak się zdarza, gdy na przykład mamy za zadanie kupić odpowiednią ilość farby do pomalowania ścian lub sufitu w mieszkaniu. W specyfikacji produktu pojawia się informacja, że wydajność farby wynosi 1 litr na 13 m.kw. OK. Ale ile potrzebujemy tej farby kupić? Ile metrów kwadratowych mamy do pomalowania?

Jak obliczyć metry kwadratowe?

W przypadku powierzchni prostokątnej (np. sufit, ściany bez otworów na drzwi bądź okna) sprawa jest prosta. Wzór na pole powierzchni prostokąta wynosi:
P = a*b,
gdzie a i b są długościami boków tego prostokąta.
Mnożąc przez siebie długości boków należy pamiętać o tym, że aby otrzymać pole powierzchni w metrach kwadratowych, długości boków również powinny być podane w metrach (dla przypomnienia: 1m = 100cm).
Trochę inaczej sprawa wygląda z powierzchnią o bardziej skomplikowanych wzorach (dodatkowe wcięcia, wyłomy). Wtedy dobrze jest podzielić całą powierzchnię na mniejsze prostokąty, obliczyć pole powierzchni dla każdego z nich, a następnie otrzymane wartości dodać do siebie.
W przypadku powierzchni z dziurami (np. ściana z otworem na drzwi bądź okno) można zastosować inny sposób. Najpierw policzyć pole całej (łącznie z tą dziurą) powierzchni, a potem od wyniku odjąć pole powierzchni zajmowanej przez dany otwór.
Żeby obliczyć pole powierzchni wszystkich ścian w pomieszczeniu można sobie nieco ułatwić zadanie. Trzeba dokładnie zmierzyć obwód pomieszczenia, czyli długość wszystkich ścian. Następnie wynik pomiaru pomnożyć przez wysokość pomieszczenia, a potem odjąć pola powierzchni wszystkich otworów. Takie obliczenia są znacznie szybsze niż mierzenie każdej ściany osobno.

Czasem zdarzają się też powierzchnie o innych kształtach, np. trójkąt albo koło. W przypadku trójkąta trzeba znać długość jego podstawy oraz wysokość (długość najkrótszego odcinka między podstawą a przeciwległym wierzchołkiem). Żeby obliczyć pole powierzchni trójkąta trzeba pomnożyć przez siebie podstawę i wysokość i podzielić to przez dwa. Aby wynik otrzymać w metrach kwadratowych należy oba wymiary podać oczywiście również w metrach.
Aby obliczyć pole powierzchni koła należy znać długość jego promienia, czyli odcinka między środkiem koła a dowolnym punktem na jego obwodzie. Promień jest też równy połowie średnicy tego koła. Pole powierzchni koła oblicza się podnosząc długość promienia do kwadratu (czyli mnożąc go przez samego siebie), a następnie mnożąc to przez liczbę Pi, która wynosi ok. 3,14. Tutaj również należy pamiętać o podstawieniu do obliczeń długości zmierzonej w odpowiednich jednostkach miary.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here