Kiedy składać druk ZUS DRA oraz ZUS RCA 0/1

Nowy rok oznacza konieczność rozliczenia się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych za dochody uzyskane w poprzednim roku. Czym jest nowy druk ZUS DRA i ZUS RCA i kiedy je składać?

Druk DRA to druk rozliczeniowy, umożliwiający rozliczenie odprowadzonych składek oraz świadczeń wypłaconych w danym miesiącu. Przedsiębiorca, który nie zatrudnia żadnych pracowników, a przy tym opłaca najniższe składki (preferencyjne lub podstawowe), nie ms obowiązku składania tego druku. Podobna zasada obowiązuje w przypadku osoby współpracującej (niebędącej pracownikiem przedsiębiorcy). W takiej sytuacji (braku pracowników), ZUS dopuszcza złożenie tylko jednej, pierwszej deklaracji, a w kolejnych miesiącach jedynie opłacanie składek, które nie uległy zmianie.
Jednak uwaga: w przypadku zwolnienia lekarskiego przedsiębiorcy lub osoby współpracującej zmienia się wysokość składek i taka sytuacja wymaga ponownego złożenia druku ZUS DRA, uwzględniającego nową wysokość składki. W sytuacji, kiedy przedsiębiorca nie opłaca składek minimalnych, ma obowiązek comiesięcznego składania deklaracji.

Druk ZUS DRA należy złożyć do 10. dnia każdego miesiąca w przypadku przedsiębiorcy niezatrudniającego pracowników i do 15-go w sytuacji, w której posiada pracowników.

Druk ZUS RCA to załącznik do druku ZUS DRA. Na tym druku umieszcza się raport miesięczny (lub korygujący go), rozliczający składki ubezpieczenia zdrowotnego lub składki ubezpieczenia społecznego (lub oba rodzaje na raz). Wypełnia się poszczególne rubryki określonymi w dokumencie danymi, oznaczając przy tym, za jaki miesiąc składana jest korekta (i, ewentualnie, w przypadku kolejnej pomyłki – numer kolejnej korekty za dany miesiąc). Raport ten jest dokumentem imiennym, a zatem należy wypełnić dla każdego pracownika.

Zatrudniając obcokrajowców należy pamiętać, że w druku ZUS RCA w miejscu numeru PESEL wpisuje się serię i numer paszportu – do czasu nadania PESEL-u.

Formularz ZUS RCA wykorzystuje się również do korygowania danych przekazanych w druku ZUS RNA, który został wycofany.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here